Dette indlæg er finansieret indlæg og indeholder promoverede hjemmesidehenvisninger.

Hvis I ønsker et privat skifte efter et dødsfald, skal alle arvingerne være enige om det. Hvis I ikke kan blive enige om det, udpeger skifteretten en bobestyrer for jer. Det vil altid være en autoriseret advokat, men det begrænser jeres muligheder for selv at vælge, hvem I gerne vil have som bobestyrer. Ved privat skifte kan I både vælge en advokat, eller I kan vælge, at det er en af jer arvinger, der skal stå for at gøre boet op. 

Advokatfirmaet Hviid Advokater har lavet hjemmesiden privatskifte.info. Her kan du blive meget klogere på, hvad et privat skifte er, og om det er noget, I bør vælge. Hviid Advokater har stor erfaring med at hjælpe familier, der efter et privat skifte efter et dødsfald. De kender selvfølgelig alle reglerne, men har også stor erfaring med at håndtere familier i sorg. Og de ved, at folk reagerer meget forskelligt på at være i sorg. Hvis I vælger dem, som jeres advokater, vil de derfor altid tage så meget hensyn til jer som muligt og sørge for, at processen glider bedst muligt, så I mærker mindst muligt til den. 

Hvis der er nogle, der er uenige i, at I skal vælge privat skifte, kan et godt argument være muligheden for selv at vælge bobestyrer. I må som sagt gerne vælge en advokat som bobestyrer. Det kan sikre, at der ikke opstår stridigheder om, hvorvidt boet er rigtig delt. Det vil det nemlig være. 

I mange situationer kan det være rart selv at have mulighed for at vælge advokaten til at stå for at skifte boet. Det er en følsom tid, og det er derfor rart at have en advokat, som man stoler fuldstændig på. Hvis I tidligere har haft med en advokat at gøre, kan det være rart at vælge ham eller hende. Det kan også være, at der er en i familien, der er advokat. Det kan også være rart at have ham eller hende til at stå for det hele. 

Når I skal gøre boet op, er det vigtigt, at I vælger den form for skifte, som I har det bedst med. Hvis I gerne vil have Hviid Advokater til at hjælpe jer, kan I nemt få det. De har kontorer i en række større byer i hele landet. Det vil derfor være nemt for jer at komme til møder hos dem. Det kan være i nærheden af, hvor I arvinger bor, eller i nærheden af hvor afdøde boede.